หน้าแรก


 
https://www.facebook.com/nongwang.ac.th

https://www.youtube.com/user/TheChitsanu
Facebook Live ครูเป็ก เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองแวง
ห้องเรียน DLIT


แข่งขันรายการโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่ จ.ศรีสะเกษ

โพสต์26 พ.ย. 2562 11:40โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 2 นาทีก่อน โดย ชิตษณุ จีระออน ]


โรงเรียนบ้านหนองแวง เข้าแข่งขันรายการโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่ จ.ศรีสะเกษ ทีมแข่งขัน 1. เด็กหญิงตะวัน  ยอดน้ำคำ 2. เด็กหญิงจิราพร  อุ่นจิต 3. เด็กหญิงยุพา  จรัญพงษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันในครั้งนี้
        รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

กิจกรรมโรงเรียน

 • ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง รับการประเมินจากคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
  ส่ง 19 ธ.ค. 2562 19:26 โดย ครูชิตษณุ จีระออน
 • ข่าว 1 ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1
  ส่ง 25 พ.ย. 2562 20:27 โดย ครูชิตษณุ จีระออน
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมนักเรียน

 • แข่งขันรายการโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่ จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหนองแวง เข้าแข่งขันรายการโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่ จ.ศรีสะเกษ ทีมแข่งขัน 1. เด็กหญิงตะวัน  ยอดน้ำคำ 2. เด็กหญิงจิราพร  อุ่นจิต 3. เด็กหญิงยุพา  จรัญพงษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันในครั้งนี้
  ส่ง 15 ธ.ค. 2562 23:40 โดย ครูชิตษณุ จีระออน
 • กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 กิจกรรมนักเรียน 2 
  ส่ง 25 พ.ย. 2562 20:42 โดย ครูชิตษณุ จีระออน
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »