กิจกรรมโรงเรียน


ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ

โพสต์25 พ.ย. 2562 20:28โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 19:26 ]


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง รับการประเมินจากคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 


ข่าว 1

โพสต์25 พ.ย. 2562 20:27โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2562 20:27 ]
ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1ข่าว 1

1-2 of 2