ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ

โพสต์25 พ.ย. 2562 20:28โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 19:26 ]

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง รับการประเมินจากคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 


Comments