แข่งขันรายการโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่ จ.ศรีสะเกษ

โพสต์25 พ.ย. 2562 20:40โดยครูชิตษณุ จีระออน   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2562 23:40 ]

โรงเรียนบ้านหนองแวง เข้าแข่งขันรายการโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่ จ.ศรีสะเกษ ทีมแข่งขัน 1. เด็กหญิงตะวัน  ยอดน้ำคำ 2. เด็กหญิงจิราพร  อุ่นจิต 3. เด็กหญิงยุพา  จรัญพงษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันในครั้งนี้Comments