ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1031260567
รหัส Smis 8 หลัก :  31040095
รหัส Obec 6 หลัก :  260567
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   บ้านหนองแวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   nongwang


ที่อยู่ :   หมู่ที่   2   บ้านหนองแวง     ตำบล : ทุ่งวัง    อำเภอ : สตึก    จังหวัด : บุรีรัมย์    รหัสไปรษณีย์ : 31150
โทรศัพท์ :  -
โทรสาร : -
 
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   01/05/2482
อีเมล์ :
 
เว็บไซต์ :
  http://www.nongwang.ac.th
 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  กลุ่มสตึก 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ทุ่งวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     21 กม.
(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:18 น.)
Comments