ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองแวง


อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2548
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2534
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2551
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2553
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2557
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2531
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
Comments